Przykład sprawy

Sprawa o podział majątku

czerwiec 2018 – sierpień 2018

– OPIS SPRAWY

     Sprawa sprzed pół roku, rozprawa rozwodowa, niezakończona polubownym podziałem majątku. Do sądu okręgowego Powód (os. składająca pozew) złożył wniosek o rozpoczęcie procesu podziału majątku. Pozwany został sądownie poinformowany o pozwie, który wniósł Powód. Pozwany wyraził zgodę na polubowne stawienie się w sądzie. Obie strony korzystały z wybranego przez siebie pełnomocnika procesowego, w przypadku Powodu, była to nasza kancelaria. Proces zakończył się po jednej rozprawie na korzyć Powodu. Zebraliśmy potrzebne materiały dowodowe, co pozwoliło nam bezsprzecznie i po jednej rozprawie wygrać proces. Brak odwołania ze strony Pozwanego, rozprawa zakończona sukcesem.

Podsumowanie procesu

     Sprawa bardzo typowa dla rozwodów z winy jednego z małżonków. Zazwyczaj małżonkowie, zwłaszcza Ci posiadający dzieci zawierają ugodę w sprawie podziału majątku już na rozprawie rozwodowej. Tutaj sytuacja wyglądała inaczej.
     Powód nie był zadowolony równym podziałem majątku, taki przebieg sprawy byłby dla niego krzywdzący, ze względu na bardzo duży wkład własny w majątek. Sytuacja o tyle prosta, że Powód z Pozwanym nie posiadają potomstwa, dzięki czemu udało się uniknąć licznych manipulacji prawnych z drugiej strony.

Proces

W

Rozprawa rozwodowa, która przebiegła sprawnie, jednak bez polubownego podziału majątku.

W

Wniosek o rozpoczęcie procesu o podział majątku.

W

Dobrowolna zgoda na rozpoczęcie procesu ze strony Pozwanego.

W

Rozprawa sądowa, przedstawienie dowodów, zeznania dwóch stron za pełnomocnictwem.

W

Zakończenie rozprawy sądowej na korzyść Powodu. Sprawa zakończona sukcesem.

Wynik końcowy

Sprawa zakończona sukcesem naszej kancelarii oraz Powodu. Choć proces nie był skomplikowany, wymagał sporej dawki przygotowania, zwłaszcza dowodów, które pokazały stan majątku obu stron przed zawarciem małżeństwa. Dzięki naszemu doświadczeniu i perfekcyjnej znajomości prawa udało się przeprowadzić szybki proces zakończony sukcesem.

Więcej spraw

Ania przeciw Uli

Pozew o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, wynikający z wypadku drogowego.

Janek przeciw Wojtkowi

Proces o podział majątku po rozwiązaniu spółki cywilnej. Podział wynikający z braku porozumienia stron.

Urszula przeciw Teresie

Proces o publiczne zniesławienie na facebook’u, żądanie odszkodowania.

Sylwia przeciw Kasi

Długi proces o mobbing, który wywołał uszczerbek na zdrowiu psychicznym ofiary.

Grzesiek przeciw Juli

Proces o przyznanie alimentów.

Agnieszka przeciw Teresie

Proces o zachowek po nagłej śmierci.

Krystyna przeciw Irkowi

Proces o naruszenie dóbr osobistych.

Olaf przeciw Genowefie

Proces o naruszenie nietykalności cielesnej.

Martin przeciw Wiktorowi

Proces o kradzież własności intelektualnej.

Zacznijmy Wspóprace

Podziękowania za chrzest dla gości
Chrzest podziękowania dla gości
Pamiątka chrztu
ocena ryzyka wybuchu
Żory: Meble na wymiar – meble kuchenne polskich producentów Żory Meble kuchenne Salon Mebli Kuchennych Kuchnie Żory